Trinidad Touring XI vs Corinthian League

Date Published: 
1953-10-07
Source: 
ebay.com
Trinidad Touring XI vs Corinthian League